Dự án thiết kế xe đạp Yerka là công trình nghiên cứu của 3 sinh viên ngành cơ khí đến từ Chile – Andrés Roi, Cristóbal Cabello và Juan José Monsalve – với mục đích tạo ra một chiếc xe đạp mà phần khung xe đảm nhiệm luôn vai trò của