chiến tranh

Quân viễn chinh Mỹ chịu bất lực trước xe đạp thồ của “Việt Cộng”

Author: | Categories: Tin Tức No comments
Vào năm 1963 Mỹ có 12.000 cố vấn quân sự ở miền Nam Việt Nam và đã thế chân Pháp ở Đông Nam Á. Với ý đồ ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan ra toàn khu vực này. Trong vòng 6 năm, hơn nửa triệu quân Mỹ và

Sức mạnh của xe đạp thồ trong Chiến tranh Đông Dương

Author: | Categories: Tin Tức No comments
Sau khi Pháp thất bại ở chiến trường Việt Nam, phương Tây đã phân tích các nguyên nhân và tỏ ra thán phục chiếc xe đạp mà người Việt sử dụng. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của Việt Nam nhằm giành lại độc lập , có nhiều nhân